Meeting with the director of Ghazi Husrev Bey’s Library in Sarajevo

Meeting with the director of Ghazi Husrev Bey’s Library in Sarajevo

His Excellency Ambassador Meshaal bin Ali Al-Attiyah received Mr. Osman Lavić, Director of Ghazi Husrev Bey’s Library in Sarajevo.

During the meeting, they discussed developing of cultural and heritage cooperation between the Library and its counterparts in the State of Qatar.

Sastanak sa direktorom Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu
Njegova Ekselencija ambasador Meshaal bin Ali Al-Attiyah primio je gospodina Osmana Lavića, direktora Ghazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu.

Tokom sastanka razgovarano je o razvoju saradnje u oblasti kulture i baštine između ove biblioteke i biblioteka u Državi Katar.